Virksomhedsetikkens historie i Danmark

For mere info, se også min artikel i Weekendavisen 08/10/17 om virksomhedsetik i Danmark

Virksomhedsetik, grønne bundlinjer og ’corporate social responsibility’ er populært som aldrig før. Særligt i Danmark har idéen vundet indpas, og fra den danske stats side er den erklærede ambition at blive ”verdensmestre i CSR”.

Men hvor stammer al den snak om moral i de danske virksomheder egentlig fra? Og hvad har Karen Jespersen og Blødersagen med noget at gøre?

Kom til en grundig historisk gennemgang af virksomhedsetikkens historie i Danmark. Med udgangspunkt i det danske nyhedsbillede, vil jeg give et indblik i blandt andet begreber som ”sociale partnerskaber” og ”triple bottom line”, samt hvilken rolle Karen Jespersen, Poul Nyrup og tidligere Novo-direktør Mads Øvlisens forskellige roller i at udbrede idéen i Danmark. Idéen om, at virksomheder skal bekymre sig om samfundet, er nemlig både forholdsvist ny, og ikke uden sine kritikere.

Bliv klogere på, hvordan virksomhedsetikken opstod i Danmark, og hvor vi er på vej hen.

Interesseret? Læs mere her, eller kontakt mig direkte.CSR: Et spil uden tabere?

Virksomhedsetikkens historie i Danmark. Fra sporadiske grønne regnskaber til "verdensmestre i CSR".

Elvira Madigan: Historien bag myten

Hør mere om den barske virkelighed, der lå til grund for historien om Elvira Madigan og Sixten Sparre - udråbt i pressen til "Aarhundredets Kjærlighedshistorie".