En god forretning?

Med 100-året for salget af de dansk-vestindiske øer, er debatten om Danmarks fortid som slavenation igen blusset op. I Europas slavehandlerfortid var også Danmark delagtig.

I starten af det 19. århundrede blæste nye vinde, og overalt i Europa var man begyndt at diskutere slavehandlens berettigelse. Danmark og England var blandt foregangslandene for at få nedlagt den såkaldte trekantshandel, og herhjemme bryster vi os stadig af, at have været det første land i Europa til at afskaffe slavehandlen.

Men måske er den historie lidt for god til at være sand? Kom med på en rejse 200 år tilbage i tiden, til en præsentation af samtiden, motiverne bag forbuddet, og et kritisk blik på Danmarks rolle og selvforståelse som slavehandelsnation, samt den storpolitiske europæiske scene, der var med til at forme slavehandlens ophør.

Bliv klogere på et mørkt kapitel af Danmarks og Europas historie.

Læs mere her.


CSR: Et spil uden tabere?

Virksomhedsetikkens historie i Danmark. Fra sporadiske grønne regnskaber til "verdensmestre i CSR".

Elvira Madigan: Historien bag myten

Hør mere om den barske virkelighed, der lå til grund for historien om Elvira Madigan og Sixten Sparre - udråbt i pressen til "Aarhundredets Kjærlighedshistorie".