Som genre er idéhistorie urgammel, som disciplin ikke engang 100 år.

- Hans-Jørgen Schanz, professor i idéhistorie

Idéhistorie oversættes ofte til ’intellectual history’ på engelsk. Betegnelsen er for mig at se misvisende – eller i hvert fald upræcis. For selvom idéhistorien beskæftiger sig meget med, hvad kloge mennesker har tænkt og skrevet gennem historien, er det ikke hele sandheden. Idéhistorien er studiet af mange forskellige historiske omstændigheder og tankestrømninger, der ikke nødvendigvis er udsprunget fra store tænkere.

Som sådan bør det heller ikke være et elitært genstandsfelt, der henvender sig til de få privilegerede. Snarere kan det i disse ”post-faktuelle”, ”fake-news”-tider virke vigtigere end nogensinde før, at flere udvikler deres kritisk sans, og lærer at skelne skidt fra kanel. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen bedre modgift til tankeløshed og historieløshed end en levende idéhistorisk tradition, der forsøger at udfordre de etablerede sandheder. Idéhistorie gør op med bekvemme narrativer, og søger altid at træde et skridt tilbage, for at se den større sammenhæng.

Ligesom det ifølge Aristoteles ”påhviler filosofien at kunne studere alle ting”, påhviler det idehistorien at sætte disse ting ind i en sammenhæng for sin omverden. Idéhistorie bør ikke være forbeholdt de få, men blomstrer op jo mere dens frø spredes.

Læs mere om min foredragsvirksomhed og hvad jeg kan tilbyde indenfor tekstarbejde og kommunikation.


CSR: Et spil uden tabere?

Virksomhedsetikkens historie i Danmark. Fra sporadiske grønne regnskaber til verdensmestre i CSR.

Elvira Madigan: Historien bag myten

Hør mere om den barske virkelighed, der lå til grund for historien om Elvira Madigan og Sixten Sparre - udråbt i pressen til "Aarhundredets Kjærlighedshistorie".