Kort fortalt

- Morten Skovdal Berle Hammeken

- Født i Odense 1984

- Aarhusianer siden 2004

- Gift med Maiken

- Far til Vilfred

- Kernefaglige områder: historie og idéhistorie; politisk-økonomisk filosofi, virksomhedsetik, moderne europæisk historie

- Ligefrem, uformel og nørdet

- Fan af Arsenal, hjemmelavet lasagne og folk med noget på hjerte

Uddannelse

2011-2015: Cand.mag, idéhistorie, Aarhus Universitet.

Karakterblad og eksamensbevis

Læs mit speciale om virksomhedsetik i Danmark - her

2007-2010: BA., idéhistorie og ITT på Europastudier og Historie, Aarhus Universitet

2004-2006: Historie, Aarhus Universitet

2000-2003: Matematisk Student, Odense Katedralskole

CSR: Et spil uden tabere?

Virksomhedsetikkens historie i Danmark. Fra sporadiske grønne regnskaber til verdensmestre i CSR.

Elvira Madigan: Historien bag myten

Hør mere om den barske virkelighed, der lå til grund for historien om Elvira Madigan og Sixten Sparre - udråbt i pressen til "Aarhundredets Kjærlighedshistorie".